Taggarkiv: utlysning

29
aug | 13:09

Innovationstävlingar – effektivt, men alltid inte enkelt

Har du ett större problem som tarvar lösning? Innovationstävlingar kan vara metoden för dig. Det har med åren blivit ett beprövat och erkänt effektfullt verktyg för innovation. VINNOVA ger planeringstöd för att kunna designa tävlingar. Våra och andras erfarenheter visar att det dock inte är enkelt att få det helt rätt.

Napoleon war against Russia 1812

Napoleons krig tarvade innovationstävling. By Dennis Jarvis

Fram till den 2 september finns det möjlighet att söka planeringsstöd från VINNOVA för att designa innovationstävlingar. Man kan fram till den 28 oktober söka stöd för genomförandet av en tävling.

En innovationstävling (eng: Challenge prize, Inducement prize contest) är ett koncept som innebär att erbjuda en belöning till den första eller bästa lösningen på en avgränsad och definierad utmaning. Sedan 1700-talet har det varit ett sätt att kraftsamla kompetens för att få en eftertraktad lösning. Den franske kejsaren Napopeon förändrade spelreglerna för krig genom att 1795 utlysa en tävling för att lösa problemet med mat under långa tider i fält eller till sjöss. ”An army marches on its stomach” ska Napoleon ha sagt. Konservbuken togs inte fram av något livsmedelsbolag eller kemist utan av en fransk bagare, som efter 14 år expermineterande kunde lösa ut den då fantasiska prissumman på 12 000 franc. Vi har tidigare bloggat om tågets utveckling och tävlingen för att med precision bestämma ett fartygs position på havet.

Under 1900-talet minskade användingen av innovationstävlingar, som beskrivs i översiktigen Challenge Prizes Landscape Review,

as technological innovation increasingly became the domain of universities and corporate labs, prizes fell out of favour.

Sedan kom ett uppsving vid århundradets slut. På senare år har innovationstävlingar blivit ett beprövat verktyg för innovation inom offentlig och privat sektor samt hos filantroper.

Det är lätt att fängslas av de effekter som innovationstävlingar har. I praktiken är det dock inte så enkelt att planera, designa och genomföra en framgångsrik tävling. Deloitte konstaterar i en färsk rapport att:

Incentive prizes seem deceptively simple (…). In practice, designing prizes that target the right problem, attract the most capable participants, and capture the imagination of the public to successfully achieve a desired outcome involves a complex set of design choices.

Rapporten “Craft of Incentive Prize Design” (20MB) samlar erfarenheter från offentlig sektor och försöker ge vägledning i hur man framgångrikt utformar innovationstävlingar. Man utgår utifrån fem aspekter som kräver strategiskt viktiga beslut: resurser, utvärdering, motivatorer, struktur och kommunikation.

Värdefull guide för att utforma Innovationstävlingar

Värdefull guide för att utforma Innovationstävlingar

Våra erfarenheter från VINNOVA understryker att det är bra att bena upp designprocessen utifrån dessa olika aspekter. Vi ser alltför många försök till innovationstävlingar som inte ger tillräckligt omfattande och tydliga incitament för att motivera aktörer till att lägga ner den tid och det engagemang som krävs för att få lösningar som verkligen skapar effekt. Betydelsen av enkel, attraktiv och tydlig kommunikation är också underskattat.

En praktisk och lättillgänglig guide för när innovationstävlingar lämpar sig, och steg-för-steg vad man behöver tänka på är värdefullt. Tacksamt nog har Centre for Challenge Prizes vid NESTA tagit fram en sådan. Håll till godo – Challenge Prizes: A practice guide

This practice guide shows you how challenge prizes work and supports you to get your own prize idea off the ground.

NESTA har också producerat en kort men informativ video till vad man ska tänka på när man står inför att genomföra en innovationstävling.

10
jul | 19:06

Första utlysningarna för de nya gemensamma teknikinitiativen (JTI)

I veckan deltog Brysselkontoret i Kommissionens event som markerade startskottet för de första utlysningarna som genomförs av de nya gemensamma teknikinitiativen. Med på mötet var flera av Kommissionens högsta företrädare, såsom Kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Kommissionären för forskning och innovation Máire Geoghegan-Quinn, samt vice-presidenterna Neelie Kroes och Siim Kallas. Därefter följde den italienska forskningsministern Stefania Giannini representerande rådet samt den nyvalda Jerzy Buzek, parlamentsledamot och ordförande för ITRE-utskottet

Huvudrollen spelade dock företrädarna för de sju gemensamma teknikinitiativen som presenterades.

Utlysningarna är öppna för deltagande av företag, universitet, forskningsinstitut och andra aktörer. De projekt som finansieras genom dessa initiativ kommer att omfattas av reglerna för deltagande av Horisont 2020 även om några undantag planeras för vissa utav initiativen.

Ansökningsomgångar och alla relevanta dokument är tillgängliga via Kommissionens Participant Portal och/via webbplatserna för de enskilda initiativen. Ytterligare information: Kommissionens pressmeddelande samt:

 

 

19
nov | 07:34

Ansökningar till Öppna datakällor 2

Fredag den 16:e stängde VINNOVA den andra utlysningsomgången till Öppna datakällor. Det kom in 72 ansökningar motsvarande sökt belopp om 41 Mkr. Det finns idag en avsatt budget om c:a 6 Mkr. Efter en första snabb genomgång så ser vi många intressanta förslag och idéer. Nu vidtar extern och intern granskning av ansökningarna och målet är att lämna besked senast 1 december. Nedan följer lite mer statistik om ansökningarna.

Forskningsområde

Inte helt förvånande finns huvudparten av ansökningarna inom kommunikation (ofta i betydelsen transport) och affärsprocesser. Roligt att se är att miljö och utbildning är så pass bra representerat.

Ansökningar per område

Om man ser till vilka som har sökt stöd så är det många it-företag och företagsinriktade aktörer. Vi brukar vanligtvis se en större andel sökande från akademi än vad vi har här, vilket förklaras av att det är en i huvudsak operativt inriktad utlysning.

Vi borde kunna säga lite mer kring de ansökningar som beviljats medel på nästa Forum öppna data den 6:e december. På detta forum kommer de projekt som fick medel i vårens utlysningsomgång att kort presentera sig och sina resultat – som en kavalkad av pitchar.

 

 

22
okt | 13:00

Utlysning spetsanvändare

Öppen innovation omfattar många olika aktiviteter. Ett av de områden som fått minst stöd och uppmärksamhet är spetsanvändare (lead-users). Det vill VINNOVA ändra på genom utlysningen Öppen innovation och spetsanvändare 2012.

I flera branscher har det visat sig att användare av befintliga produkter eller tjänster spelar en viktig roll för att skapa nya funktioner. Som exempel var det inte en bank eller ett finansiellt institut som skapade det första kreditkortet utan en affärsman i New York som var trött på att ständigt behöva ha med sig kontanter. Han hade ett tydligt behov och nödvändiga kunskaper för att kunna realisera en lösning. Dessa s.k. spetsanvändare (lead-users) kan även utgöras av organisationer – när ett bilföretag letar efter bättre bromsteknologi så kan en flygplanstillverkare vara spetsanvändare av bromsar och bidra med nya funktioner och lösningar.

Syftet med utlysningen är att skapa en ökad kompetens och systematik kring metoder för att arbeta med spetsanvändare i Sverige. Utlysningen omfattar både pilotprojekt och större förändringsprojekt. För utlysningen finns avsatt en budget på 6 miljoner kronor.

Videoklippet nedan försöker presentera lite mer om utlysningen.

VINNOVA vill uppmärksamma och stimulera till innovation baserad på metoder som aktivt  använder sig av spetsanvändare. Vi bjuder in privata och offentliga organisationer som ska inkludera spetsanvändare i sin verksamhet att skicka in ansökan inom utlysningen Öppen innovation och spetsanvändare. Sista ansökningsdag är 16 november 2012.

15
okt | 10:57

Utlysning öppna datakällor 2

Idag öppnar VINNOVA en andra omgång i utlysningen Öppna datakällor (PDF). Lite förenklat, inriktningen är på två saker: (i) skalbara och generella lösningar som (ii) är fria för andra att upprepa.

Computer Sweden skrev kort om detta idag. Bilden nedan försöker illustrera vilka moment som ingår i denna utlysningsomgång. Det är s.k. förberederade insatser, både administrativa och tekniska. Det kan vara juridiska underlag, verktyg för inventering, handledningar, återanvändningsbara moduler etc.

I våras hade VINNOVA en utlysning som var inrikad på projekt som ville tillgängliggöra en datakälla. 22 projekt fick stöd, inom olika ganska olika områden – där finns bl.a. trafikdata, kulturarv, Nobelpris, kommundata, och länkade data.

Vårt mål med denna andra utlysningsomgång är att den ska erbjuda en komplementerande insats till det tidigare stödet.

 

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter