Taggarkiv: utmaning

11
okt | 18:00

Vad vi vet om innovationstävlingar

Ansari X Prize lyckades med att inspirera till en begynnande kommersiell rymdindustri 2004. Vad har vi lärt oss om innovationstävlingar sedan dess? Vad gör X Prize annorlunda idag, tex i sin pågående Lunar tävling?

En välrenommerad akademisk managementtidskrift (AMP) har publicerat en artikel av Lampel, Jha och Bhalla som analyserar utvecklingen inom innovationstävlingar (tyvärr kostar artikeln). Författarna inleder med att förklara att innovationstävlingar var ett sätt att koppla framstegen inom vetenskapen till riktiga problem i den verkliga världen under 1800-talet, alltså av en tidig form av VINNOVA. Att använda vetenskap för nya produkter och tjänster blev istället under 1900-talet institutionaliserat genom stora forskningslabb i privata företag och offentliga sektorn.

Men att det finns risk för inlåsningseffekter med att äga egna forskningslabb, tex att de egna forskarna inte besitter rätt kompetens eller att man inte vet vilken kompetens som behövs för att lösa ett problem. Detta har lett till en pånyttfödelse av innovationstävlingar, och på kort tid har de utvecklats till att bli en viktig innovationsstrategi för filantroper (se tex X-prize), offentlig sektor (se tex Challenges.gov) och inte minst företag (se tex Innocentive.com).

Studien går sedan igenom hur innovationstävlingar har utvecklats de senaste åren. De tar fram de viktigaste aspekterna för att lyckas med innovationstävlingar.

  1. Deltagares olika motiv för att delta i tävlingen. Tävlingen ska vara anpassad så att de som vill tjäna pengar, men även de som tex vill testa sina ideer, ska känna sig motiverade att vara med.
  2. Tävlingen ska även främja samarbete mellan deltagarna. Mer och mer så skapas värdet inte av tävlingsmomentet utan i samarbetet mellan deltagarna för att lösa problemet. Tex så har X-prize ändrat sina regler för att snabbare nå till innovation genom samarbete.
  3. Ständig förbättring. Återkoppling från varje tävling kan förbättra nästa tävling.
  4. Lära från misslyckande. En tävling kanske inte når det förväntade resultatet, men det finns massvis med lärdomar till nästa gång.
  5. Vem väljer ut vinnarna? Antingen kan tävlingen ha tydliga mål så att ingen jury behövs, eller så behövs en jury som väljer ut vinnarna. Här är det viktigt att tänka på vad som skapar trovärdighet.

 

Jag känner inte till så många svenska innovationstävlingar. Det hade varit givande att samla de som har erfarenhet av innovationstävlingar. Hälsans Nya Verktyg i Linköping/Norrköping gjorde en spännande tävling som heter Hus söker hiss där man letar efter alternativa hissanordningar för flervåningshus utan hiss, se inspirerande bild nedan. En annan idétävling är Smart lunch med insatt arbete av bla Olle Dierks från Munktell Science Park (min kollega Peter Nõu var med i juryn). Vi har även hört att SCA har testat Innocentive-plattformen med gott resultat.

Det hade varit värdefullt om de svenska erfarenheterna kan samlas och utveckla svenska organisationers användning av innovationstävlingar. Artikeln ovan visar att det det nu finns mycket kunskap och erfarenheter utanför Sverige som man också kan använda sig av.

PS. I Storbritannien har NESTA satt upp ett institut som uteslutande arbetar med innovationstävlingar.

 

21
sep | 00:29

Big Data – en ny fluga?

Jag hade nyligen förmånen att få lyssna på Eva Andréasson, Sr Product Manager på Cloudera, i samband med att en norsk bankdelegation var här på besök i området. Eva själv har en intressant bakgrund inom IT-området sedan 2000 (Melody Interactive, Bea Systems, Oracle mfl) och har nu bott här i Bay Area sedan många år tillbaka.

Cloudera är troligen är ett av de mer anonyma företagen i förhållande till dess genomslagskraft. Man skulle kunna säga att Cloudera är för Apache Hadoop det som Red Hat är för Linux. Hadoop är ett open-source-projekt för att utveckla mjukvara som möjliggör distribuerad hantering och analys av stora datormängder på ett skalbart och säkert sätt över datorkluster. Clouderas affärsidé är att paketera och anpassa Hadoop efter sina kunders behov. Deras mission: Göra det möjligt för företag att skapa värde ur massiva mängder dataBig Data. Och listan på kunder är imponerande, vad sägs om det här: 4 av de 6 största kommersiella bankerna på Fortune 500, de tre största operatörerna, 70% av alla nätbokningar av resor körs tack vare deras mjukvara,  70% av alla smartphones i Nordamerika skickar data till Clouderas system. Och listan fortsätter…

I klassisk datahantering har man ju haft datorer å ena sidan och dataservrar å andra sidan, och så har man skickat data däremellan för analys. Har fungerat alldeles utmärkt för vissa tillämpningar, men med tydliga begränsningar nu när det genereras över 1,8 triljoner GB data varje år (2011)! Med distribuerade lösningar sker det ett paradigmskifte. Även realtidsanalyser av enorma mängder data blir möjliga. Det som sker nu är att många företag hakar på dessa tekniska möjligheter, och bygger affärsmodeller kring det. Man analyserar alla möjliga dataflöden, inkl. det som sker på sociala medier.

Hänger vi med i Sverige när det gäller den här utvecklingen? Utbildar vi våra universitetsstudenter så att de förstår vilka enorma utmaningar och möjligheter som finns framöver? Så att även vi i Sverige föder fram nya spännande företag, och att våra befintliga stärker sin konkurrenskraft. SAPs undersökning Big Data in the Nordics 2012 omfattade 450 IT-chefer och beslutsfattare i Sverige, Danmark, Norge och Finland. En slutsats var att även om många (81%) ser värdet av dataanalys, så har få (19%) insett värdet av analys av ostrukturerad data, och ännu färre gör det. En spännande förbättringspotential med andra ord!

27
jun | 07:28

Hands off my Bike!

I England har NESTA en spännande utmaning, som påminner lite om reportaget som Svenska Dagbladet gjorde kring säsongsrelaterade stölder. SvD låste en normal cykel i Stockholm city, dock med en GPS-sändare gömd inne ramen. Det tog tre dagar innan cykel blev stulen. Sedan kunde man följa cykelns väg på en karta. Frågan är dock – vad kan man göra för att det inte ska vara såhär?

NESTA lanserar nu en utmaning på just detta tema. De söker bästa idéerna på hur man kan motverka dessa stölder. Det är ett omfattande problem, med en stulen cykel i minuten!

Bikes have always been targets for thieves. Cyclists are more likely to have their bikes stolen than motorcyclists or car owners. Last year over 500,000 bikes were stolen in the UK (one each minute), with a recovery rate of under 5 per cent. It has been estimated that of the 17 per cent of cyclists that experience bicycle theft, 66 per cent cycle less often and 24 per cent stop altogether.

The Hands Off My Bike Challenge Prize is calling on people from all over the UK to come up with breakthrough innovations to make it more difficult to steal bikes and have the potential to increase numbers of people cycling in the UK.

The winning innovation will be the one that requires the longest time to steal the bike. The innovation will be also judged on the impact on the environment, cost and potential for commercialisation and/or implementation at scale.

The winner will receive a prize of £50,000.

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter