Taggarkiv: volvo

21
okt | 10:40

Mötesplats Zaventem

Jan-Eric Sundgren från Volvo och Magnus Madfors från Ericsson på Zaventems flygplats. Foto: Dan Andrée

 Magnus Madfors från Ericsson och Jan-Eric Sundgren från Volvo på Zaventems flygplats. Foto: Dan Andrée

Ett bra sätt att träffa folk i Bryssel är att mingla ute på Zaventems flygplats, förr eller senare passerar alla förbi där! I förra veckan passerade Jan-Eric Sundgren och Magnus Madfors från Volvo respektive Ericsson. Jan-Eric är veteran inom EU-forskning med förslutet som rektor vid Chalmers och numera Senior Adviser to the CEO. Magnus Madfors hör till veteranerna i Bryssel och representerar ett av de få företag i Sverige som har forskningsbevakning på plats.

Om man tittar på storföretagens deltagande i FP7 så svarar Ericsson och Volvo för ungefär en tredjedel av det svenska deltagandet. Lägger man till övriga ’Volvo-företag’ och SAAB blir det över 50%. Frågan är om man kan göra något för att öka företagens deltagande i ramprogrammet?

Jan-Eric – ”Man kan ju inte tvinga in företag och speciellt storföretag avgör ju bäst själva om de skall delta eller inte men jag har känslan av att vissa storföretag som inte är med grundar sina beslut på fel premisser. Vissa företag tror att man måste lämna ut sina företagshemligheter. Andra tycker att man är bäst och inte behöver delta.”

Magnus – ”Vi deltar i EU-program för att skapa en teknologiharmonisering inför kommande standardisering för att möjliggöra nya globala standards. Vi bidrar med vårt kunnande och får del av andras. Det är ju det som samarbete handlar om”

Jan-Eric – ”Storföretag behöver nog inte hjälp direkt utan mest information så att man grundar sina beslut på rätt premisser. Jag vill också passa på och ta upp betydelsen av att SME deltar i större utsträckning – deras deltagande är viktigt för storföretagen eftersom de är underleverantörer.”

Magnus – ”SME behöver ofta såväl ekonomisk hjälp som rådgivning och där behövs mer insatser under Horisont 2020. Det är viktigt att den nationella organisationen kommer igång snabbt nu, det är inte 5 i 12 utan 20 över 12!

Ja, det var några kommentarer att ta med sig inför planeringen av insatser för att öka det svenska näringslivets deltagande!

 

15
nov | 14:39

Öppen innovation och fordon

Infotainment SystemTransport- och fordonsindustrin är stora nog för att vara sina egna ekosystem. Man är inom dessa branscher nyfikna på öppen innovation och det börjar dyka en del nyskapande och öppna projekt inom fordonsområdet. Appar i olika typer av fordon kan kanske vara en nytt hållbart affärsområde i Sverige.

Det är känt att mjukvara motsvarar – utvecklingsmässigt och ekonomiskt – en betydande andel av t.ex. värdet av fordon. Swedsoft har kartlagt detta i mer detalj.

Men har du tänkt på att en vanlig personbil innehåller uppemot 100 processorer? De är nödvändiga för att bilen ska fungera och kräver specialutvecklad programvara. 25–35 procent av värdet i en bil utgörs idag av mjukvara. För 30 år sedan var motsvarande siffra en procent.

Och ta de svensktillverkade lastbilarna. Cirka 70 procent av innovationerna som byggs in i dem idag utgörs av egenutvecklad mjukvara. Det är utan tvekan den som gör Volvo och Scania så konkurrenskraftiga på världsmarknaden. De är rullande datacentraler.

Nu ser vi början på ett öppnare synsätt kring mjukvara i fordon. Ett nytt samarbete mellan Volvo och SICS ska öppna fordonens datasystem för externa aktörer. Varje rörligt fordon kan bidra med information som andra trafikanter kan ha glädje av för att få trafiken att flyta bättre.

Idag är fordonens datasystem fullständigt stängda för tillägg av tjänster från utomstående leverantörer. Nu ska SICS (Swedish Institute of Computer Science) och Volvo bygga en mekanism som gör det möjligt för tredje part att addera appar till fordonens datasystem utan att säkerheten riskeras. Fordonen blir inte längre slutna system, utan plattformar för innovation med öppen data. Vi kan förvänta oss att nya, påhittiga entreprenörer uppfinner massor med tjänster precis som skedde när utomstående innovatörer tilläts utveckla appar för de smarta telefonerna.

Det positiva i detta samarbete är åtminstone tre saker:

  • Man avser ta fram en plattform för tredjepartsutvecklare – en potentiell motsvarighet till App Store – och gör det möjligt att skapa appar som kan göra resan effektivare, säkrare och roligare.
  • Man inkluderar (utöver privat användning) den kommersiella trafiken. Ännu större ekonomiska och miljömässiga vinster kan göras om vi får smartare hantering och bättre information kring kommersiella transporter och leveranser.
  • Eftersom det handlar om Volvo så finns ytterligare kommersiella möjligheter inom området anläggningsmaskiner. Man pekar själva på kostnadssänkningar och förbättringar av säkerheten vid till exempel vägbyggen.

Ett slående likt projekt återfinns hos Swedspot i Trollhättan, som planerar utveckla ett öppet innovationsplattform för infotainmentsystem i bil. Här finns en öppenhet i dubbel mening. Man avser öppna upp bilars infotainmentsystem, och man gör det genom att bygga på Android som plattform. Gänget är samma om jobbade med Saab IQon Infotainment System som inte riktigt hann se dagens ljus; se video nedan.

taggar: , , ,

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter