Taggarkiv: Zaventem

04
feb | 10:23

Mötesplats Arlanda

photo (2)

Foto: Dan Andrée

Vi från Brysselkontoret har tidigare berättat om att Zaventem är en bra plats att träffa personer på. Arlanda är inte heller så dåligt. Sist träffade jag på Tomas Östros som jag jobbade med då han var Utbildningsminister (1998 – 2004).

När jag skulle förhandla sjätte ramprogrammet fick jag i uppgift av Tomas att få in mer grundforskning i ramprogrammet och föra fram förslag om ett europeiskt forskningsråd. Det var inte en lätt uppgift och vi fick bara stöd från Danmark.

Jag frågade Tomas om han kom ihåg vad stöttestenarna var för att få gehör för idén och jag fick svaret: ”det var främst två orsaker till att så många var emot. För det första var många länder rädda för att de inte skulle få en rimlig andel av finansieringen och för det andra var många rädda för att de skulle förlora möjligheten att påverka inriktningen på forskningen. Det var ju just dessa orsaker som gjorde att vi drev frågan! D.v.s. att medel bara skulle fördelas pga. kvalitet samt att politiker inte skulle bestämma prioriteringar”.

Sverige lyckas bra i ERC och vi tar hem 3,8 % av de medel som fördelas. Inom vissa tematiska delar av FP7 Cooperation ligger vi på 5 % så med tanke på våra stora satsningar på forskningen borde det finnas en potential för högre deltagande i ERC.

Carl-Henrik Heldin, vice-president i ERC och en av veteranerna inom ERC säger att ”svenska forskare är ganska framgångsrika när det gäller att erhålla anslag från ERC. Det beror på att räknat per miljon innevånare ligger forskare i Sverige i topp när det gäller att söka ERC anslag. Success rate för svenska forskare är emellertid inte bättre än genomsnittet. Så om möjligt borde svenska forskare vässa sina ansökningar ytterligare, genom att tänka ut nya och innovativa idéer, och också gärna låta några seniora kollegor läsa och kritisera ansökningen innan den skickas in”.

För 10 år sedan kunde man inte förutsäga att ERC skulle vara så etablerat. ERC i FP7 och utmaningar i Horisont 2020 är två exempel där Sverige varit drivande och fått gehör på europeisk nivå. Det visar att det är möjligt att påverka men kräver uthållighet och starkt politiskt engagemang. Det bekräftade också kommissionen vid lanseringen i Sverige av Horisont 2020 förra veckan där de prisade Sverige för Lundkonferensen 2009.

Svenskt deltagande i FP7: http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-2020/Sveriges-deltagande-i-FP7/

ERC: http://erc.europa.eu/

Om blogg.vinnova.se
Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

Läs mer »
Facebook
Twitter